Wilt u een zaal reserveren? Kijk dan bij onze mogelijkheden!

   
     Schoolstraat 14, Vorstenbosch. Beheer: 06-20480277
Tap To Call

Nieuws   arrow

Vorstenbosch, 26 maart 2020

In Memoriam: Jan Lucius, de handige oud-beheerder van De Stuik

Enkele dagen na zijn zus Marietje is ook Jan Lucius (82), oud-beheerder van gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch, geveld door het coronavirus. Hij overleed donderdag.

Tot 1993 deed Lucius in zijn eentje het beheer van De Stuik, een kwart eeuw lang. Hij moet dat geweldig gedaan hebben, getuige de woorden waarmee het bestuur hem destijds lof toezwaaide: ‘Jan Lucius beheerde De Stuik waar alles kan en alles mag. Wat vooral te danken is aan de nooit aflatende zorg van Jan, die al die jaren zijn werk als vrijwilligerswerk beschouwde.’

Lucius werd bij zijn afscheid in 1993 koninklijk onderscheiden, maar bleef daarna nog jaren aan als bestuurslid (tot 2009) en technische man van het gemeenschapshuis.

Kluscafé
En ook daarna bleef Lucius tot zeer onlangs naar De Stuik komen, nu als vaste deelnemer aan het Vorstenbossche Kluscafé op elke tweede vrijdag van de maand. Hij werd daar graag gezien vanwege zijn enorme technische vaardigheid. Vrijgezel Jan wist alles van relais, diodes en trafo’s.

Aan zijn vaardigheid koppelde Lucius een grote wil om vraagstukken op te lossen. Zo beschikte hij over een fiets waarop hij een soort van telescopisch zadel gemonteerd had. Door op een knop te drukken zakte het zadel om af- en opstappen te vergemakkelijken. ‘Moeilijke klus Jan?’, werd hem eens gevraagd. ,,Bende gek, ge moet er gewoon aan beginnen’’, was zijn flegmatieke antwoord.

© Brabants Dagblad


Vorstenbosch, oktober 2019

Vorstenbosch bedankt het Prins Bernhard Cultuurfonds!

Na de hernieuwde opening van MFA de Stuik is afgelopen weekend op 4 en 5 oktober de nieuwe sportzaal voor het eerst in gebruik genomen als evenementen locatie.

Zo was er op 5 oktober een concert van de Notenkrakers samen met Gerard van Maasakkers. Dit was een groot succes in een uitverkochte zaal.

Mede door de donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon een mooi podium gebouwd worden.

Stichting Cultureel Centrum Vorstenbosch en MFA de Stuik danken, namens alle gebruikers en bezoekers, het Prins Bernhard Cultuurfonds voor deze prachtige donatie.


Vorstenbosch, juli 2019

Bedankt Rabobank Oss Bernheze voor de donatie voor MFA de Stuik !

De bouw van de nieuwe sportzaal en de nieuwe ruimtes van MFA de Stuik nadert zijn einde.

De Gemeente Bernheze die de bouw van de nieuwe sportzaal financiert en de Stuik die de rest van de uitbreiding van de Stuik op zich heeft genomen, zijn gezamenlijk opgetrokken in het bouwproces en kunnen terug kijken op een goede samenwerking.

De lokale aannemer Fa. van Driel, welke de regie over de bouw heeft gehad en alle ( meestal lokale ) onderaannemers hebben de bouw inmiddels volgens de planning kunnen afronden.

Op 21 augustus zal de officiële opening plaats gaan vinden.

De Stuik dankt een aantal subsidieverleners, waarvan zij een bijdrage voor de bouw en inrichting hebben mogen ontvangen. Een daarvan is de Rabobank, die voor de Stuik, de bezoekers en de inwoners van Vorstenbosch herkenbaarheid, dichtbij en betrokkenheid uitstraalt.

Rabobank Oss Bernheze heeft de Stuik een donatie toegezegd van € 10.000,- om in de tussenzaal,  allerlei voorzieningen te kunnen realiseren, nl. een beamer, scherm en geluid/omroep installatie. Rabobank Oss Bernheze www.rabobank.nl/lokale-bank/oss-bernheze voelt zich als coöperatie sterk verbonden met haar klanten en leden en staat midden in de samenleving. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Oss Bernheze de lokale samenleving. Stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Oss Bernheze. Zij verbinden de samenleving en zorgen voor sociale netwerken.

Zo is ook de Rabo ClubSupport actie, ieder jaar voor stichtingen en verenigingen een extra stimulans om een bijdrage te ontvangen voor hun club. www.rabobank.nl/lokale-bank/oss-bernheze/samen-vieren-we-de-winst.

De Stuik dankt de Rabobank van harte voor de financiële bijdrage.


Vorstenbosch, april 2019

DE STUIK DANKT HET ORANJE FONDS VOOR FINANCIELE BIJDRAGE NIEUWBOUW

Het Oranje Fonds stelt €15.000,- beschikbaar voor de bouw van de tussenzaal.

De bouw van de tussenzaal van de Stuik in Vorstenbosch begint steeds meer vorm te krijgen. De verwachting is dat medio zomer 2019 de sportzaal, gebouwd door de Gemeente Bernheze en de verbindende tussenzaal, gebouwd wordt door de Stuik, gereed zal zijn. Vorstenbosch beschikt dan over een MFA, een zogeheten Multi Functionele Accommodatie waar het dorp vele jaren mee vooruit kan, een ontmoetingscentrum voor jong en oud, waar vele verenigingen in zijn gehuisvest en in de toekomst meer ruimte is voor het houden van evenementen. Naast eerdere toezeggingen van het VSB fonds en de RABO bank ondersteunt nu ook het Oranjefonds ons project.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zicht buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
De Stuik dankt het Oranje Fonds van harte voor hun financiële bijdrage.